Arrheniusekvationen

Hastigheten av kemiska reaktioner stiger med ökad temperatur. Svante Arrhenius (verksam i Uppsala) fann 1889 ett empirisk samband som fortfarande är aktuell:

där k är hastighetskonstanten, EA är aktiveringsenergin, R allmänna gaskonstanten, T absoluta temperaturen i (Kelvin) och A en konstant. 

Aktiveringsenergin är en energibarriär som måste övervinnas för att reaktionen ska ske - ibland räcker den energi systemet har i form av molekylrörelser inte till - då måste energi tillföras (tex. genom att höja temperaturen eller tillförsel av en katalysator).

   

Ett exempel är knallgas (en blandning av vätgas och luft). Vid rumstemperatur händer det ingenting med gasblandningen, även om man låter den stå många år. Höjer man temperaturen dock till över 430 oC så exploderar den. Reaktionen har alltå en hög aktiveringsenergi.

Ur Arrheniusekvationen har det utvecklats en tumregel som används mycket inom biologin (för enzymatiska processer):

Reaktionshastigheten fördubblas vid en temperturökning om 10 oC.

 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.