Darcys lag

Vattenflödet i vattenmättad mark kan beskrivas med Darcys lag. Det är i princip samma ekvation som beskriver många fenomen i naturen - såsom transporten av vattenånga i luften eller elström över ett motstånd.

; enhet för FVm: [m3 m-2 s-1]

där
yi = markvattenpotentialen på nivå i (m vattenpelare)
dz = avståndet mellan nivå 1 och 2 (m)
K= den hydrauliska konduktansen (m/s)

När ett flöde går igenom flera skikt med olika resistans, får man den totala resistansen genom att addera delresistanserna (som vid seriekopplade motstånd i elläran). Går däremot flödet flera parallella vägar samtidigt blir den totala resistansen mindre och beräknas:

För konduktansen gäller det omvända, dvs.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.