SI-enheter 

1960 antogs det internationella systemet av enheter, SI (Système international), vid  en konferens över vikter och mätningar. SI-systemet skulle det göra lättare att kommunicera mellan länderna. I princip alla vetenskapliga tidskrifter använder SI-enheter, men till vardags skiljer sig enheterna fortfarande mycket mellan länderna, särskilt i t ex USA och Storbritannien (men även i Sverige används t ex fortfarande 'mil' istället för 10 km). 

SI-systemet bygger på sex fysikaliska storheter och enheter (enheterna kan förses med prefix):

längd (meter, m)

massa (kilogram, kg)

tid (sekund, s)

elektrisk ström (ampere, A)

temperatur (grader Kelvin, K)

ljusintensitet (candela, cd)

Alla andra fysikaliska storheter kan härledas ifrån dessa sex.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.