Absolut nollpunkt

0 är verkligen noll. Naturvetare brukar ofta ange temperaturen i Kelvin, K:

K = °C + 273,15

Vattnet fryser alltså vid ungefär 273,15 K och kokar vid ungefär 373,15 K.

Det är endast vid 0 K (som antagligen inte förekommer naturligt i universum) som materia inte sänder ut någon strålning.

Alla kroppar som har en temperatur över den absoluta nollpunkten sänder ut (emitterar) elektromagnetisk strålning. Den kallas också ibland för temperaturstrålning (för att den beror på den strålande kroppens temperatur) eller för värmestrålning (för att den kan upplevas som värme).

Den emitterade strålningen fördelar sig över olika våglängdsområden i ett energispektrum – ett för varje temperatur hos den emitterande kroppen. Spektra för fasta och flytande kroppar är kontinuerliga och består av många våglängder. Gaser däremot strålar bara med vissa bestämda våglängder i ett bestämd så kallad linjespektrum.

Noll är verkligen noll, dvs 0 K är den absoluta nollpunkten.

linkstreck.gif (924 bytes)

Vad har temperaturen med Big Bang att göra?
www.colorado.edu/physics/2000/bec/temperature.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.