Diffusion

När du lägger en sockerbit i kaffet och väntar en stund så löses sockerbiten upp och sockret diffunderar i kaffet tills hela koppen är lika sött.

När växten tar upp P ifrån markvätskan så sänks koncentrationen av P nära rötterna. Det uppstår en gradient i P-koncentrationen i markvätskan som leder till att diffusion sker, dvs. koncentrationsskillnaden jämnas ut genom molekylernas rörelse. Sockerbiten i detta fall är olik fosforföreningar som löses upp delvis tills den ursprungliga koncentrationen i vätskan är återställd, dvs. systemet strävar efter kemisk jämvikt mellan den fasta fasen och lösningen. Du kan inte lösa hur mycket socker som helst i kaffet. Likaså löses inte fosforföreningar upp helt utan bara tills en viss dynamisk jämvikt uppstår.

Diffusionen kan beskrivas matematiskt med Ficks lag.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.