Enzymer

Enzymer är komplexa organiska föreningar och består till stor del av proteiner. Enzymer brukar kallas efter den reaktion som de används till med ändelsen '-as'. Till exempel är rubisco (ribulosbifosfatcarboxylas), det enzym som det finns mest av på jorden. Den ingår i fotosyntesapparaten.

Man har också namn till familjer av enzymer, t.ex. proteaser eller cellulaser för enzymer som behövs för att bryta ner proteiner respekitve cellulosa.

linkstreck.gif (924 bytes)

 

Enzymkinetik:
jeffline.tju.edu/CWIS/DEPT/biochemistry/kinetics/HTML/INDEX.HTML

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.