Ficks lag

Diffusionen i en riktning kan skrivas som:

där
qd = diffusionflödet av ett ämne (g m-2 s-1)

D = diffusionskonstanten för ämnet i rent vatten (m2 s-1) som i princip är ett motstånd som karakteriserar materialets ledningsförmåga - i analogi till Ohms lag i elläran.

c = koncentrationen av ämnet (g m-3)

z = avståndet (m)

Diffusionskoefficienter D för vatten kan slås upp i tabellverk
Till exempel är D för O2  2.3 ´ 10-5 m2 s-1 i luft och 2.6 ´ 10-9 m2 s-1 i vatten.
Motsvarande värden för CO2 är 1.8 ´ 10-5 och 2.0 ´ 10-9 m2 s-1. I marken är D lägre eftersom porerna inte är kontinuerliga och det verkliga diffusionsavståndet är större än dz.

Molekylernas rörelse begränsas starkt i vattnet. Därför är D mycket lägre i vattnet än i luften. För att förse växtrötter med syre är diffusionen i vatten inte tillräcklig. Det måste finnas en andel markluft där syret kan transporteras snabbare.

Diffusionsövning

linkstreck.gif (924 bytes)

 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.