Den allmänna gaslagen

PV=n T

Säger att trycket (P) ökar med stigande temperatur (T) och antal mol gas (n), men minskar med ökande volym (V) som gasen är instängd i. Matematiskt kan man säga att P är proportionell mot T och omvänd proportionell mot V. Gaskonstanten  är proportionalitetskonstanten. Gaskonstantens numeriska värde beror på enheter. I SI-systemet har den värdet 8,3143 J mol-1 K-1. Varför den enheten?

Lagen gäller strikt endast för ideala gaser, dvs. gaser där partiklarna inte påverkar varandra med några krafter och sig oberoende av varandra. I praktiken gäller lagen med god approximation så länge trycket inte är alltför högt.

Halten av en gas anges ofta i volymprocent eller volymdelar men kan också anges med gasens partialtryck. Summan av partialtrycken i en gasblandning är lika med det totala trycket (å Pi=P). Gaslagen gäller alltså också för partialtryck och delvolymer:

PiV=ni T

PVi=ni T

Övning - gaslagen

linkstreck.gif (924 bytes)

Animering, Virtual Laboratory: Ideal Gas Law
jersey.uoregon.edu/vlab/Piston/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.