Halveringstid

Radioaktivt material faller sönder med en viss karakteristisk hastighet. Ofta anges denna hastighet som halveringstid, dvs. den tid det tar för sönderfallet tills bara hälften av utgångsmängden är kvar.

För isotopen 14C som används för åldersbestämningar är halveringstiden 5715 år. Nu kan vi beräkna sönderfallskonstanten k:

1 e-kt = 0.5

-5715k = ln 0.5

k = -ln 0.5/5715

k = 0.0001213 år-1

Det betyder att 14C sönderfaller med 0.1213 promille per år.

Övningar:
Ett skelett har hittats i en myr. Man analyserar kolisotoperna i en mass-spektroskopi (sortering av element efter massan) och finner att kvoten mellan 14C och 12C  är 35% lägre än den i färska ben. Hur gammal är skelettet? 

Eftersom kvoten 14C / 12C har sjunkit med 35% så finns det  65% av det ursprungliga 14C kvar i skelettet. Alltså:

e-0.0001213*t= 0.65

-0.0001213*t=ln(0.65)

t=-ln(0.65)/0.0001213

t=3551 år

Svar: Skelettet är ungefär 3 500 år gammal. Mera exakt än så är metoden inte eftersom man inte vet exakt den ursprungliga kvoten 14C/12C och mass-spektrografens mätning har också ett felmarginal. 

Antar att mätningens felmarginal för 14C/12C-kvoten är plus/minus plus minus 0.5%. Hur gammalt är skelettet då minst/högst?

Svar: Minst 3488 år , högst 3615 år.

14C -metoden går tyvärr inte att använda om det organiska materialet är äldre än ca. 60 000 år.

Beräkna: Hur många procent 14C finns det kvar efter 60 000 år?

Svar: e-0.0001213*60000 = 0.00069 eller 0.069%

Efter 60 000 år finns det 0.069% av det ursprungliga 14C kvar i det organiska materialet.

Det finns andra kolisotoper

När upptäcktes radioaktiviteten? (extern länk)

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.