Isotoper

Isotoper kallas olika former av ett element som har samma antal protoner men skiljer sig i antalet neutroner i atomkärnan. Den finns isotoper som är stabila, men också sådana som existerar bara några sekunder innan de faller sönder. Isotoper kan falla sönder till andra isotoper av samma element eller till andra element beroende på om det emitteras neutroner eller alfa-strålning och/eller gammastrålning. Detta kallas radioaktivt sönderfall.

Naturvetare har stor nytta av dessa isotoper. Det finns många användningsområden för istopstudier. En av de mest använda isotoper inom biologi/geologi är kolisotoper. Kolisotoper kan användas för att t.ex.  åldersbestämma arkeologiska fynd, för att följa dåtida klimatförändringar eller för att lista ut att fotosyntesen är ungefär 3.8 miljarder år gammal.

Radioaktiva isotoper faller sönder med en konstant procentsats för varje tidsenhet. Radioaktivt sönderfall används i atomklockor. Sönderfallet är en mycket exakt klocka. En viss konstant procentsats av utgångsmaterialet faller sönder varje tidsenhet. Ofta brukar man ange halveringstider för isotoper som karakteriserar deras sönderfallhastighet.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.