Jämvikt

Det används många olika modeller för att beräkna vid vilken kolhalt en jämvikt (steady state) mellan in- och utförsel av kol kommer att inställa sig i marken. Det som skiljer dessa modeller åt är främst deras dynamiska förlopp, dvs. hur fort en ny jämvikt nås när förutsättningarna förändras (t.ex. markanvädning, gödsling, dränering, klimat).

Dessa kolmodeller är relevanta t.ex. för att förutsäga förändringar i markens bördighet, där markens kolhalt utgör en viktig variabel (fundera varför!), och för att svara på frågan om marken är en källa eller sänka för atmosfärisk koldioxid.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.