Hur bildas surt regn?

Icke-metallers oxider bildar sura vattenlösningar. Vid förbränning av svavelhaltiga bränslen bildas svaveloxider som löses i regnvattnet och bildar svavelsyrlighet.

SO2(g) + H2O Û   H2SO3(aq)

Svaveldioxid kan oxideras i luften till svaveltrioxid som bildar svavelsyra i vattenlösning.

2SO2(g) + O2->  2SO3(g)

2SO3(g) + H2O Û   H2SO4(aq)

Ju mera av denna starka syra som är löst i regnvattnet ju surare är regnet.

Den andra viktiga icke-metallen som bildar surt regn är kväve. Luftens kvävgas bildar oxider om den reagerar med luft under högt tryck/temperatur i t.ex. en bilmotor (mera om detta). Dessa kväveoxider bildar salpetersyrlighet eller salpetersyra när de löser sig i regnvattnet.

2NO2(g) + H2O Û   HNO3 + HNO2 

Mera om kemisk jämvikt

Regnvattnet är surt även utan luftföroreningar. Titta varför

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.