Kolisotoper

Det finns tre naturliga kolisotoper (12C, 13C, 14C). Dessa tre isotoper används i biologiska och geologiska studier. De övriga kolisotoperna (9C, 10C, 11C, 15C, 16C och 17C) kan produceras artificiellt men de är mycket instabila med halveringstider under en timme.

I det periodiska systemet anges molvikten av C med 12.0107 g/mol. Vikten beror på den naturliga blandningen av 12C och 13C i atmosfären:

98.83% 12C som har per definition en molvikt på 12.00000 g/mol

1.07% 13C med molvikt på 13.003335 g/mol

Det viktade medelvärdet blir därför 12.0107g/mol

Mängden av övriga kolisotoper i naturen är så liten att de kan försummas i beräkningen.

Isotopen 14C är dock viktig för åldersdateringar av organiskt material. Eftersom man vet hur mycket 14C en ung växt innehåller, kan man följa dess ålder med sönderfallet av 14C.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.