Lufttrycket

Lufthavet ovanför oss utövar ett tryck (p) på jordytan. Kraften relateras till en yta (Area):

p = m*g/A

Enheten är:

Traditionellt användes kvicksilverbarometern för att mäta lufttrycket. 

I den slutna ändan av röret är det vakuum, på den öppna sidan verkar lufttrycket (pl). Kraften av lufttrycket motsvaras av tyngdkraften per area av massan kvicksilver (mHg) som lyts i röret.
 

mHg  = höjd * densitet* Area (innerdiameter av barometerröret)
om den höjden är 760 mm (normalt lufttryck på havsnivå) och densiteten av Hg är 13,5 g/cm
3

Meteorologerna använder ofta enheten hektoPascal. Normalt lufttryck är alltså 1013 hPa.

Inom hydrologin använder ofta 'cm vattenpelare' som ett mått för tryck. Detta mått kan lätt omvandlas till SI-eneheten Pa enligt formeln ovan.

pluft = mH2O g/Area = 1 ´ 9,807 /1 = 980,7 hPa 

Observera att trycket i en viss volym gas beror på temperatur (gaslagen)

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.