Materia och energi

Universum består av materia och energi.
Materia är fysiskt material som utgör byggstenar till allt omkring oss.
Energi är förutsättningen för att det sker saker. Energi behövs för att utföra arbete.

Den totala mängden energi i universum ändras inte - den är konstant, eftersom energi inte kan skapas eller förstöras. Denna naturlag kallas ofta för termodynamikens första huvudsats.

Energi och materia är egentligen två sidor av samma mynt. Detta visades först av Albert Einstein med sin välkända ekvation E=mc2, där E står för energi, m för massa och c för ljusets hastighet (300 000 km/s). Detta samband innebär att all materia innehåller mycket energi, eftersom ljushastigheten är ett såpass stort tal. I solen omvandlas materia till energi genom kärnreaktioner under hög temperatur och tryck. Har ljus energi? Hur mycket energi finns i en rörelse?

Man  kan inte få något för ingenting. Det är omöjligt att få ut mer energi av ett system än den energi som ursprungligen har stoppats in i systemet. Enligt termodynamikens andra huvudsats kan man inte ens få ut allt av den lagrade energin i en nyttig form, dvs. för att utföra arbete. När energi omvandlas ifrån en form till en annan sker det alltid en förskjutning till en mindre nyttig energiform.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.