Molbegreppet

Atomernas massa hittar du i det periodiska systemet. Massenheten är definierad som 1/12 av massan av en atom 12C.

Eftersom atomernas massa är mycket litet har man infört en större enhet, mol,  för att underlätta räknandet.

En mol innehåller samma antal atomer/molekyler som antalet 12C-atomer i 12 g 12C. Detta antal är detsamma för alla ämnen och kallas för Avogadros tal. I en mol finns det alltid 6,022 1023 stycken av ett ämne. 

Molvikten av ett ämne är alltså massan av 6,022 1023 stycken av ämnet i fråga och mängden i mol är lika med massan per molvikt.

Till exempel: Hur stor mängd i mol är 10 g koksalt?

Molvikten för Na är 23,0 g/mol och den för Cl är 35,5 g/mol (enligt det periodiska systemet). Molvikten för NaCl är alltså 58,5 g/mol.

Mängden NaCl i mol = 10 g/58,5 g mol-1 = 0.17 mol

Övningsexempel

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.