Ohms lag

Ohms lag säger att strömstyrkan I (flödet av elektroner) är direkt proportionellt mot en spänningsskillnad (U; potentialdifferens) och omvänt proportionellt mot ledningens resistans (R).

I=U/R

linkstreck.gif (924 bytes)

virtuelt lab: Testa dig själv om du förstår Ohms lag: zebu.uoregon.edu/nsf/circuit.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.