Uppgift

En varm klar sommardag är den fotosyntetiskt aktiva solstrålningen (PAR) ca. 50 mol m-2 day-1 i Sverige. Vilken energimängd motsvarar detta ungefär?

Svar:

 

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.