Uppgift

Den totala energiförbrukningen i Sverige är ca. 430 TWh per år. Hur länge måste solen ljusa för att producera samma mängd energi?

Svar

Ett vanligt kärnkraftverk producerar 10 TWh per år. Vilken genomsnittlig effekt har verket?

Svar

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.