Svar massflöde av P

Med 300 g markvatten följer 300 g vatten ´ 0.15 mg P/1000 g vatten = 0.045 mg P.

Det som behövs är 0.0025 ´ 1 g = 2.5 mg P/g biomassa.

Andelen som växten får genom massflöde är: 0.045/2.5 = 0.018, eller 1.8%

Eftersom koncentrationen av P i markvätskan ligger i regel under 0.2 ppm så spelar massflödet en underordnad roll. Den största delen av P får växterna genom diffusion.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.