Övningsexempel - molbegreppet

1. Hur många viktsprocent kväve finns i kalksalpeter (en vanlig gödselmedel)?

2. Fosforgödselmedel framställs i regel ur apatit som kan ha sammansättningen Ca5(PO4)3OH. Hur många kg P erhålles ur ett ton apatit?

3. Hur många gram syre går åt för att oxidera 9 g Al till Al2O3 ?

Svar:

1. 15.5%

2. 185 kg P

3. 8  g syre

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.