Övning diffusion

En jordbruksgröda skall tillväxa med 20 g torrvikt per kvadratmeter och dag. Växtbiomassan innehåller 0.25% P. P koncentrationen i markvätskan är 0.02 ppm nära rötterna och 0.2 ppm 0.3 mm ifrån rötterna. Räcker diffusionen av P till att försörja växten. Antar att massflödet är försumbart, att P fylls hela tiden på, att koncentrationen nära rötterna ändras ej och D=10-9 m2 s-1.

Svar:
P-behovet är 20 g TS m-2 dag-1 ´ 0.0025 g/g TS = 0.05 g P m-2 dag-1 = 0.05 g/ 86400 s

=5.8 ´ 10-7 g P m-2 s-1

dz = D dc /qd

dz = 10-9 m2 s-1´ (0.2-0.02) g P m-3 / 5.8 ´ 10-7 g P m-2 s-1

dz = 3.1 ´ 10-4 m = 0.31 mm

Svar:
Diffusionen räcker till i detta exempel.

Men vad skulle hände om P concentrationen i markvätskan inte kan fyllas på? Varför kan den fyllas på?

Mer om diffusion.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.