Beräkning av solarkonstanten

Man kan beräkna solarkonstanten (1375 W m-2) ur följande uppgifter:

Solens temperatur: (ca. 6000 K)

Solens diameter (ca. 1 392 000 km)

Avståndet mellan solen och jorden (ca.149 503 000 km)

Beräkning

 

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.