Stökiometri - redoxförlopp - övningar

Balansera 

1. Nitrifikationsreaktionen, där ammonium oxideras till nitrat. Elektronacceptorn är syrgas som reduceras till vatten.

2. Ammoniakoxidationen, där ammoniak oxideras av syrgas till kväveoxid, NO.

3. Denitrifiaktionen, där organsikt material (t.ex. CH2O) oxideras till koldioxid och nitrat reduceras till kvävgas (N2).

Lösning

1. NH4+ + 2O2 > NO3- + H2O +2H+

2. 4NH3(g) + 5O2 > 4NO + 6H2

3. 5CH2O + 4NO3- + 4H+ > N2(g) + 5CO2(g) + 7H2O

Fundera: 

Vilken av processerna ovan 1,2,3 verkar försurande i marken

Svar: 1

Vilken av processerna ovan 1,2,3 höjer pH i marken?

Svar: 3

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.