Svar:

En varm klar sommardag i Sverige motsvarar den fotosyntetiskt aktiva solstrålningen en energimängd av 

50 mol m-2 dygn-1 ´  0,238 MJ mol -1 = 11,9 MJ m-2 dygn-1

Detta värde är dock något för högt eftersom inte all strålning har vågländen lmax utan det finns fler mindre energirika vågländer i solens spektrum. Det realistiska värdet ligger vid ca. 11.0  MJ m-2 dygn-1.

Energin i hela solspektret mäts under samma dag till 28 MJ m-2 dygn-1. Energiandelen i PAR (photosynthetic active ratiation) motsvarar alltså ca. 40% av hela spektret.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.