Svar: Beräkning av solarkonstanten

Enligt Stefan Boltzmans lag kan vi beräkna den totala strålningsenergin som solen skickar ut. Den är 3.92 1026 W. 

Avståndet mellan solen och jorden är: 149 503 000 000 m. En klot kring solen med detta avstånd har arean A = 4p r2 @ 2.81 1023 m2

Solenergin som träffar en kvadratmeter av klotets yta är:

3.92 1026 W per 2.81 1023 m2 = 1 395 W m-2 som är ganska nära solarkonstantens värde (1 375 W m-2).

Omräknad till energi motsvarar detta
1375 W m-2 ´ 60 ´ 60 ´ 24 s dygn-1= 119 MJ m-2 dygn-1

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.