Prefix

För att slippa skriva nollor använder man sig av prefix. De vanligaste är:

prefix namn faktor
E exa 1018
P peta 1015
T tera 1012
G giga 109
M mega 106
k kilo 103
        
prefix namn faktor
m milli 10-3
µ micro 10-6
n nano 10-9
p pico 10-12

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.