Stefan Boltzmans Lag:

Strålningsenergin (RE) är proportionell mot en ytas temperatur (K) upphöjd med fyra.

RE = s T4

där s är Stefan Boltzmans konstant (=5,67 10-8 W m-2 K-4), T är den emitterade kroppens yttemperatur i Kelvin (K) och enheten för RE är W m-2.

Beräkna den totala strålningsenergin som solen skickar ut. Solens diameter är ungefär 1 392 000 km.

Lösning: RE = 5,67 10-8 W m-2 K-4 ´ 6000 K4 @ 7 107 W m-2

Solens yta, A = 4p r2 @ 6 1018 m2

A RE @ 4,2 1026 W

Denna beräkning gäller för ideala svarta kroppar. I verkligheten finns det inga sådana utan verkliga kroppar måste Sefan Boltzmans konstant reduceras med några procent (enligt Kirchhoffs lag).

RE = e s T4      ;  e<1.

Det verkliga värdet av solens totala strålning är 3.92 1026 W. 

Solen lyser alltså med en intensitet som motsvarar ca. 1025 stycken 40 W glödlampor.

Räkneuppgift:

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.