Stokes lag

Stokes visade 1850 att hastigheten (v; cm s-1) av en fallande partikel i en vätska bestäms genom partikelns diameter (d; cm), vätskans viskositet (h ) och densitetsskillnaden mellan partikeln (r S; g cm-3) och vätskan (r F; g cm-3). Partiklarna antas vara sfäriska.

Detta kallas för Stokes lag.

Beräkna:
Vilken fallhastighet (mm timme-1) når en partikel med diameter 0,01 mm och densitet 2.65 g cm-3 i vatten? Vatten vid 20 ° C har densiteten 0,998 g cm-3 och viskositeten 0,01. Gravitationskonstanten är 9,81 m sec-2.

Svar:
5,4 mm timme-1

Vilken hastighet (mm timme-1) uppnår en lerpartikel vars diameter är 0,001 mm?

Svar:
0,054 mm timme-1

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.