Stökiometri (formelskrivning)

I stökiometrin behandlas mängdförhållanden vid kemiska processer. Man tar vanligtvis bara med i formeln de ämnen som deltar i processen. 

När man sätter till ammoniak (NH3) till en lösning av magnesiumnitrat (Mg(NO3)2 ) höjs pH-värdet och koncentrationen av OH- höjs så att magnesiumhydroxid fälls ut. 

Mg2+ + 2OH- > Mg(OH)2 (s)

(symbolen 's' står för 'solidus' som betyder 'fast fas'.)

Man tar vanligtvis inte med nitratjoner eller ammoniak eftersom de inte deltar i just den processen. Däremot kan man komplettera med följande formel:

NH3 + H2O > NH4+ + OH-

för att tala om varifrån OH--jonerna kommer.

Kemiska reaktionsformler skall som regel vara balanserade, dvs. antal atomer och antal laddningar skall vara lika på båda sidor. 

Övningar (ej redoxprocesser)

Om antalet laddningar skiljer mellan den vänstra och högra sidan, så föreligger en redoxförlopp, som innebär att laddningar avges/upptas. 

Hur skriver man formlerna då

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.