Svart kropp

I fysiken används detta begrepp för att beteckna en ideal kropp som absorberar all och reflekterar ingen strålning som faller på den. Den tyska fysikern Max Planck (1858-1947) publicerade sina teorier om kvantmekaniken år 1900 genom att studera starta kroppar. I korthet säger teorin att atomer emitterar och absorberar engergi bara i diskrete portioner (kvanta). Före Planck trodde man att detta sker kontinuerlig, dvs. inte portionsvis.

Strålar svarta kroppar:
jersey.uoregon.edu/vlab/PlankRadiationFormula/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.