System

I detta sammanhang menas med system en avgränsad del av verkligheten - en eller flera objekt vars egenskaper vi vill studera.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.