Tryckkraften

Tryckkrafter förekommer inuti och mellan kroppar (fasta, flytande och gasformiga).

Tryckkraften (F) relateras till en yta. Om trycket är jämnt fördelat över en yta med arean A så blir trycket (p):

p = F/A=m*g/A

SI-enheten för tryck är Nm-2 eller pascal (Pa):

Det gäller samma principer i vätskor och gaser. I fasta kroppar är kraftsamspelet mera komplicerad.

Lufttryck

Vätsketryck

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.