Varför den enheten?

Vi gör en SI-enhetsanalys:

P har enheten Pa

n har enheten mol

V har enheten m3

T har enheten K (Kelvin)

Om vi vill lista ut enheten för  så löser vi  ur ekvationen:

Vi sätter in enheterna:

Eftersom Pa=N/m2

och Nm=J

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.