Vätsketryck

Samma principer gäller för vätskor som för gaser. Se lufttryck. Kom ihåg att kraften är en vektor (har storlek och riktning). Det är alltså bara krafterna i den rikting man är intresserad av som skall betraktas.

Bild Fysik A S 244

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.