Verifieras

För att kunna lita på modellens förutsägelser måste den verifieras eller valideras. Man jämför modellens uppförande med det verkliga systemet.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.