Wiens förskjutningslag

Anger vid vilken våglängd (lmax) som den utsända strålningen är mest intensiv:

Ju varmare en kropp är, desto kortare är alltså våglängderna av den utsända strålningen.

Solstrålningen har sitt lmax vid ca 0,48 mm.

Frågor: Är denna våglängd synligt ljus? 

Beräkna solens temperatur. Svar T=2897,8/0,48 @ 6 000 K

Blackbody Radiation:
jersey.uoregon.edu/vlab/PlankRadiationFormula/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.