Geologi

Här länkas till sidor i V&M som knyter an till stoffet som behandlas på gymnasiet (delvis högstadiet):

linkstreck.gif (924 bytes)

Avdelningen för geoteknik [webbplatsen är på engelska]
Avdelningen är en del av Lunds tekniska högskola.

Earth's Interior [webbplatsen är på engelska]
Den här webbplatsen innehåller information om jorden och vad vår planet egentligen består av samt många förklarande illustrationer.

Electronic Volcano [webbplatsen är på engelska]
Den här webbplatsen innehåller information om aktiva vulkaner runt om i världen i form av kartor, fotografier, texter och länkar.

Geologiska institutionen, Chalmers
Den här webbplatsen innehåller information om kommande seminarier, utbildningar samt möjlighet att söka efter litteratur i ämnet urban hydrogeologi.

Geovetenskap, Stockholms universitet
Information om utbildning, forskning och övriga aktiviteter vid de geovetenskapliga institutionerna 

Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet
Den här webbplatsen innehåller information om utbildningar inom området.

Naturhistoriska riksmuseet
Här får du information om djur, växter, mineraler, fossiler, astronomi, pollenrapporter och öppettider.

Savage Earth online
Här kan du lära dig mer om jordbävningar och vulkaner med hjälp av animationer, expertpanelen eller genom någon av de många andra funktionerna.

Sveriges geologiska undersökning
Information om mineraler, minerallagstiftning, jordarter, oljelagring och grundvatten. Webbplatsen innehåller kartor och en sökfunktion.

The World-Wide Earthquake Locator [webbplatsen är på engelska]
Här kan du via kartor lokalisera och få information om jordbävningar över hela världen. Här finns också vanliga frågor och svar, samt länkar till platser där du kan hitta mer information.

Tjugo miljarder år
Den här webbplatsen innehåller en fyndig och insiktsfull grafisk illustration av tjugo miljarder års evolution.

Volcano World
All möjlig information om vulkaner. Här finner du fakta, historia, bilder och nyheter om de vulkaner som har haft utbrott på sistone.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.