Kemi

De kemiska processerna i luften, vattnet och i marken utgör grundlagen för allt liv. Därför är grundläggande kunskaper i kemi nödvändiga för att förstå naturen. 

Molbegreppet och molekylernas massa

Temperaturens effekt på kemiska reaktioner

Viktiga ämnen i växtens biokemi

Atomernas byggnad
Isotoper

Kemisk bindning
Stökiometri

Redoxprocesser

Gaslagen

Kemisk jämviktslära

Prefix

linkstreck.gif (924 bytes)

Syror och baser

Organisk kemi
www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/biocindx.htm

Proteinstruktur
orion1.paisley.ac.uk/Courses/StFunMac/glossary/front.html

Termokemi (endoterma och exoterma processer) och grundäggande fysikalisk kemi

Orbitaler
www.carleton.ca/~rburk/chem1000/on_line_tuts/orbitals/atomic.htm

Pyroteknik och strålning
cc.oulu.fi/~kempmp/colours.html

Kinetik
comp.uark.edu/~jgeabana/mol_dyn/KinThI.html

Experiment med gaser
mattson.creighton.edu/Microscale_Gas_Chemistry.html

Vad är en gas?
chemistry.ohio-state.edu/betha/nealGasLaw/index.html

Titta på några enkla molekyler i 3D
www.ch.ic.ac.uk/vchemlib/mol/mol.html

Självtest - kemisk nomenklatur
www.quia.com/chem.html

Kemilärarnas resurscentrum
www.krc.su.se

Salt
www.saltinstitute.org/4.html

Chemistry of life
www.biology.arizona.edu/biochemistry/biochemistry.html

Det periodiska systemet och grundämnenas egenskaper
(ickemetaller, metaller, salter)
www.webelements.com

The structure of matter (kurshemsida)
www-classes.usc.edu/engr/ms/125/MDA125.htm

Lectures
www.chem.sc.edu/goode/C112Web/Material.htm

Det interaktiva periodiska systemet
www.chemicalelements.com/

History of nitrogen
www.cems.umn.edu/~aiche_ug/history/h_s_n2.html

Aminosyror (på tyska)
www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/bio/amino-acids.html

Omvandling enheter (på tyska)
www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/units.html

Links for Chemists
www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html

Miami Museum of Science-The pH Factor
www.miamisci.org/ph/

Statistik
www.df.lth.se/~mikaelb/statiscope/statiscope-sve.shtml

Thermodynamic equilibrium
jersey.uoregon.edu/vlab/Thermodynamics/index.html

Roliga kemiexperiment
school.chem.umu.se/main.html

Bra kemilänkar
www.anachem.umu.se/eks/pointers.htm

Tillbaka


Copyright © 1999-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.