Matematik

Här länkas till några sidor i V&M som knyter an till stoffet som behandlas på gymnasiet (delvis högstadiet). Listan nedan är bara några exempel:

Integrering av differentialekvationer
Räkna med potenser - stora tal

logaritmer och exponentialfuktioner

Trigonometri

Differens- och differentialekvationer
Modellering
Statistik

linkstreck.gif (924 bytes)

Allt om matte:
archives.math.utk.edu/cgi-bin/interactive.html
www.cut-the-knot.com/
math.furman.edu/~dcs/book/index-pdf.html

Lös integraler och derivator:
wims.unice.fr/~wims/...

Plot graph:
www.frontiernet.net/~imaging/graph_my_equation.html

Definition av derivata: (java-applet)
http://www.ies.co.jp/math/java/calc/index.html

Logarithmer:
aghort.nmsu.edu/soils/soil_physics/tutorials/log/log_home.html

Lek grafiskt med vektorer:
www.frontiernet.net/~imaging/vector_calculator.html

Matematikhistoria:
mai.liu.se/~gufog/manpro/historia.html

Integreringshjälp
www.integrals.com/index.cgi

Prefix till SI-enheter:
www-personal.umich.edu/~rcnh/gs102/SI_prefixes.html

Omräkningsfaktorer mellan olika enheter:
www.ex.ac.uk/cimt/dictunit/dictunit.htm

Kul Java applet:
www.frontiernet.net/~imaging/java_vrml.html

Bra javas:
www.ies.co.jp/math/java/

Sannolikhet, statistik:
faculty.vassar.edu/~lowry/VassarStats.html#t

Att lösa linjära ekvationssystem:
www.alumni.caltech.edu/~chamness/equation/equation.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.