Hur kan vi beräkna integreringsfaktorn?

Vi utgår ifrån ekvationen

Låt oss först multiplicera ekvationen med en integrationsfaktor m :

Den vänstra sidan kan lätt integreras om vi väljer m så att

(det anrdra likhetstecknet i ekvationen gäller enligt reglerna för partiell integration. Härledningen av denna regel finns i alla matematikläroböker).

För att detta skall gälla måste

Sortering och integrering

ger integrationsfaktorn

där A är en godtycklig konstant.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.