Korrelation

En korrelation visar på ett samband mellan två variabler. I motsatsen till regression vet man inte hur detta samband ser ut och vad som ursaken till detta. Sambandet kan bero på en tredje variabel.

Om det finns en korrelation mellan antal storkar och antal födslar mellan 1900 och 1970, så måste man tänka sig för hur man skall interpretara detta.

Om korrelationen (r) är positiv betyder det att när värdet av den ena variabeln ökar så ökar värdet av den andra. Vid en negativ korrelation minskar den ena när den andra ökar.

Några exempel:


Observera: Det kan finnas andra samband även om en linjär korrelation visar ingen samband (r=0 i nedre högra figuren).

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.