Matematiska modeller

Man brukar karakterisera matematiska modeller enligt deras egenskaper

Dynamisk - Statisk
Enligt Ohms lag beror strömstyrkan på den aktuella spänningen och inte på tidigare tillstånd. Det finns ett direkt samband mellan variablerna. Modellen är därför statiskt. I ett dynamiskt system beror variablernas värden på tidigare tillstånd. Modellen minns vad som hände tidigare. (exempel - dynamisk modell)

Deterministiskt - Stokastisk
En deterministiskt modell har inga osäkerhetsmått i resultaten. Modellen är stokastiskt om den arbetar med statistiska sannolikhetsmått.

Tidskontinuerlig - Tidsdiskret
Begreppen används ofta för att skilja byggda med differentialekvationer eller differensekvationer.

Aggregerad - Fördelad
Om förloppen beskrivs med ett visst antal variabler kallas den för aggregerad och uttrycks i regel med hjälp av ordinära differentialekvationer. Om modellhändelsen är fördelad beskrivs dem med partiella differentialekvationer.

Förändringsorienterad - Händelseorienterad
Om det sker något i modellen hela tiden är den förändringsorienterad. I ett kösystem händer det något när en ny kund kommer eller i ett lager fylls det på ny varor. Sådana modeller kallas händelsestyrda.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.