Modeller

En modell av ett system är ett verktyg vi använder för att besvara frågor om systemet utan att behöva genomföra experiment. Detta är nödvändigt eftersom vi inte kan göra alla experiment - det kan vara för dyrt, för farligt eller rentav omöjligt.

Styrd av gener, kultur, erfarenhet har vi mentala modeller inom oss som hjälper att bedöma situationer vi hamnar i. Vi skapar också verbala modeller där vi ord beskriver vissa sammanhang. Arkitekter bygger fysiska modeller över ett planerat bostadsområde, eller på senare tid även tredimensionella grafiska datormodeller, för att kunna skaffa sig ett överblick över systemet. Ekonomer och framför allt naturvetarna använder sig ofta av matematiska modeller, där storheter som kan observeras i systemet sätts i matematiska relationer till varandra. Några enkla modeller har blivit "naturlagar". Sedan Einstein vet vi att Newtons kraftlag (F=ma) gäller inte alltid, fast vi klarar oss i det dagliga livet med den. Den gäller för ett avgränsad system (en masspunkt, utan luftmotstånd, inte under mycket höga hastigheter etc.).

Alla modeller har ett visst giltighetsområde. Newtons kraftlag har stort giltighetsområde, andra modeller är bara till för att beskriva samband kvalitativa. Modeller inom nationalekonomin (t.ex. sambandet mellan konsumtion och BNP) är kvalitativa, eftersom mänskligt beteende påverkas av många faktorer som kan vara irrationella. Biologerna har det lite lättare, eftersom djur beter sig mera förutsebar än människor.

Matematiska modeller inom fysik eller kemi bygger ofta på "naturlagar" som gäller för delsystem som sätts ihop till ett system. Inom de andra vetenskapen finns få säkra "naturlagar" och modellerna måste byggas på allmänt vedertagna samband eller observationer av delsystem. Modellen kan anses vara en hypotes som måste verifieras i verkligheten.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.