Motsvarande uträkning kan göras for O

(1)

Sortering

(2)

Vi sätter in Y i ekvationen

(3)

Sedan är det bara att räkna som ovan för Y. Integrationsfaktorn är

(4)

Lösningen blir då:

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.