Statistik

I vardaglig språkburk används 'statistik' för en sammanställning av siffror.

I vetenskapliga sammanhang menar man med statistik ofta dataanalys inte bara en sammanställning av data.

Statistiken är en gren av den tillämpade matematiken som tar sig an frågorna:

  • Hur skall man beskriva data?
  • Vilka slutsatser kan man dra?

Statistiken är viktigt i alla kvantitativa vetenskaper. Man vill kunna uttala sig med en viss säkerhet om t.ex.

  • Här en behandling effekt?
  • Består det ett samband mellan x och y?
  • Finns det oväntade strukturer i datameterialet?
  • Med vilken sannolikhet är A större and B

Några vanliga osäkerhetsmått är varians och standartavvikelse

Försiktighet råder vid korrelationsanalys

Några vanliga analysmetoder är regression och variansanalys

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.