Varians

är ett mått för osäkerheten av ett värde.

Antag: Medelvärdet 1.26 har beräknats av följande 5 mätvärden:

1.22

1.31

1.14

1.40

1.23

Variansen av medelvärdet beräknas genom add dividerde summan av quadrerade differensen mellan mätvärden och medelvärdet med antal observationer minus 1: Alltså:

där n är antalet observationer (i), x med balk är medelvärdet och x är observationernas värde. I vårt exempel blir alltså variansen:

Två andra osäkerhetsmått som ofta används är standartavvikelse (kvadratroten ur variansen)

och varianskoefficienten, som anger fördelningen kring medelvärdet:

ibland anges varianskoefficienten i procent:

Beräkna standartavvikelse och cv i vårt exempel:

Svar:

standartavvikelse: 0.0987

cv=0.0784 eller 7.84%

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.