Variansanalys

I variansanalysen testar man med vilken sannolikhet den totala variansen av ett material beror på enskilda faktorer som är av intresse.

linkstreck.gif (924 bytes)

Vill du veta mera?
research.med.umkc.edu/tlwbiostats/biostat_course_sched.html
faculty.vassar.edu/~lowry/VassarStats.html

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.