Miljövård

Här länkas till sidor i V&M som knyter an till stoffet som behandlas på gymnasiet (delvis högstadiet):

linkstreck.gif (924 bytes)

Vägar till kunskap om miljön är en guide till informationsdjungeln och har producerats som ett WWW-baserat läromedel med inriktning på frågor om miljön. Det är både en vägguide och en guide till informationskällor om vår miljö.
(Göteborgs Universitet)
www.miljo.gu.se/infowell/

Professor Vatten
Här kan barn och ungdomar ställa frågor om vatten och miljö. Hos Professor Vatten finns forskare som svarar på alla dina frågor.
(Uppsala Universitet)
http://www.uvc.uu.se/professorvatten/default.asp

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.