Avdunstning

Avdunstningen är naturens kylare. När en vätska överförs till gasform är det de mest energirika vattenmolekyler som förångas. När de lämnar ytan (av ett djur, av ett blad eller av marken) så sjunker därför medelenergin i de molekyler som är kvar på ytan, dvs. ytan blir kallare. För att avdunsta 1 liter vatten åtgår det 2.45 MJ. Detta är ungefär 6 gånger mer energi än det som krävs för att värma upp motsvarande mängde vatten från 0 till 100 °C. Eftersom det finns så mycket energi bunden i vattenångan, så har luftens fuktighet stor betydelse för energiutbytet mellan jordytan och atmosfären. Drivkraften för avdunstning är skillnader i vattenpotential mellan marken, växten och atmosfären. Ju torrare luften är desto högre är potentialgradienten och ju högre är avdunstningen.

Luftfuktighet anges ofta i relativa siffror: Relativ luftfuktighet - vad betyder det?

Hur mycket vatten som avdunstar ifrån en viss yta beror på den energi som finns att att tillgå för denna yta, dvs. ytans energibalans.

linkstreck.gif (924 bytes)
Läs mera om avdunstning:
www.colorado.edu/physics/2000/bec/evap_cool.html.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.